Photos from Paroikia, on Paros island, Greece

Paros: view of Parikia, capital town and main port of Paros island, Greece (photo: courtesy of Hans Perschau)
Parikia, the capital and port town of Paros

Sunset in the alleys of Parikia (photo: courtesy of Hans Perschau)
Parikia

The "Ekatontapyliani" in Parikia, Paros (photo: courtesy of Hans Perschau)
The church of "Panagia i Ekatontapyliani" ("St. Mary's church with 100 gates")
in Parikia, Paros

Church of Aghios Constantinos in Paroikia, Paros (photo: courtesy of Hans Perschau)
The Church of Agios Konstantinos
 

- Close -

Paros Maps & Photos